miércoles, 3 de junio de 2009

Paradoxes de l’eco- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

André Cruchaga, Jardín Botánico La Laguna, El Salvador

Paradoxes de l’eco
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó
…como un pensamiento que regresa de ser un pensamiento
se despega una nada tras otra…
EMILIO ADOLFO WESTPHALENEl fum crema en cada paraula que escric. Absorta
La memòria, cluca els ulls a la mateixa ombra que sóc,
A intervals els paraigües es mouen a l’inrevés,
—El somni no és innocent, té llum i secretes vetes
De lluernes; davall dels contorns de la follia hi ha esperons
D’oblidats ossos, veus desvetlades en la secreció
Dels mocadors: —mans que no són a l’odre dels pensaments.
El somni i la memòria esborren tot allò que he aprés:
Sóc aprenent de rius, i d’abismes sense cansament i dels trafecs
De les imatges a les meues nines…
Sempre volguí construir braços i rails: trens d’ardorosa
nuesa, i mamprendre un diàleg amb la set, —unir bocins
D’alegría, llevar les ulleres a l’arc del cel, veure’m a l’imant
De la claror amb apetit de certesa.
Les criptes, tanmateix, tremolen en les comissures de la meua boca.
En l’atri dels espills no hi ha soterranis, ni mitjanit.
Els ocells de les meues venes em picotegen les roges teranyines:
El fum del subconscient cau de picada en la brasa dels arrels
—Ulls calcinats per l’aleteig dels pènduls…
Ulls cecs aquest bes de la nit a les palpebres.
Ulls afonats en l’esbufec del raig i el reuma apocalíptic.
Des que em foren donades les vàlvules de la memòria,
La creu se’m convertí en una delícia irreverent: volcànica
Ara del somni, disfressats segles d’escuma, sòrdida llum
Dels botxins: urgència, —potser—, desafiant de sopors.
La memòria és prolixa quan la sacsa el pòl·len de la nostàlgia:
I, tanmateix, la ironia fa d’espelmes: mossega el velam
Dels caramells, cohabiten ací els ritmes de les criptes.
No sé si en la porositat de la set, el sucre es pot llançar
D’una escopinada, si l’asfíxia es part de la nissaga dels llumins,
Si l’edat és la floridura dels apetits, si les portes tenen
Evidència genèsica o són, el destí fiable dels somnis.
(Mai no se sap quan el melic és el nostre univers), —dic,
Després d’haver navegat en la seua brasa blava, en la seua bombolla
De món, o en la seua forma d’assaonat perfum.
En cada lluerna un bosc s’encén —cava la veu
En la nit com un rusc de turistes que busquen a entropessons
L’invisible. El vertigen és possible, ací on ens aplega
La llengua de la sang amb tots els seus mars embolicats de proclames.
I encara que no es pot viure en el capvespre de l’ànsia, crits,
Caos, no hi ha cap altre peu que els records: aqueixos que ocupen
La desmesura de l’humà, el fons de les hipòtesis,
O aqueixa forma gutural de llevar la clau a les guitarres, —paradoxa
Certa que ens mostra la infatigable fantasia…
Per això de quan en quan m’asseiesc a jugar amb la paràbola
Del camell, i en realitat no hi ha res estrany en aqueix abeurador
D’agulles de cap, llevat de la fatiga o la perícia, llevat d’un cresol
Sense querosé, una nit amb cadàvers i sense finestres…
Llevat del planeta sense ulls, ancorat en les panses de les mosques.
Paradojas del eco

…como un pensamiento que regresa de ser un pensamiento
se despega una nada tras otra…
EMILIO ADOLFO WESTPHALEN
El humo arde en cada palabra que escribo. Absorta
La memoria, guiña la propia sombra que soy,
A intervalos los paraguas se mueven al revés,
—El sueño no es inocente, tiene luz y secretas vetas
De luciérnagas; bajo los contornos de la locura hay espuelas
De olvidados huesos, voces desveladas en la secreción
De los pañuelos: —manos que no son en el odre de los pensamientos.
El sueño y la memoria borran cuanto he aprendido:
Soy aprendiz de ríos, y de abismos sin cansancio y de los trajines
De las imágenes en mis pupilas…
Siempre quise construir brazos y rieles: trenes de ardorosa
Desnudez, y entablar un diálogo con la sed, —unir pedazos
De alegría, quitarle las ojeras al arco iris, verme en el imán
De la claridad con apetito de certeza.
Las criptas, sin embargo, tiemblan en las comisuras de mi boca.
En el atrio de los espejos no hay sótanos, ni medianoche.
Los pájaros de mis venas picotean mis rojas telarañas:
El humo del subconsciente cae de picada en el ascua de las raíces
—Ojos calcinados por el aleteo de los péndulos…
Ojos ciegos este beso de la noche en los párpados.
Ojos hundidos en el resuello del rayo y la reuma apocalíptica.
Desde que me fueron dadas las válvulas de la memoria,
La cruz se convirtió en mí en una delicia irreverente: volcánico
Altar del sueño, disfrazados siglos de espuma, sórdida luz
De los verdugos: urgencia, —acaso—, desafiante de sopores.
La memoria es prolija cuando la sacude el polen de la nostalgia:
Y sin embargo, la ironía hace de cirios: muerde el velamen
De los carámbanos, cohabitan ahí los ritmos de las criptas.
No sé si en la porosidad de la sed, el azúcar se puede lanzar
De un escupitajo, si la asfixia es parte de la estirpe de los fósforos,
Si la edad es el moho de los apetitos, si las puertas tienen
Evidencia genésica o son, el destino fiable de los sueños.
(Uno nunca sabe cuando el ombligo es nuestro universo), —digo,
Después de haber navegado en su brasa azul, en su burbuja
De mundo, o en su forma de sazonado sahumerio.
En cada luciérnaga un bosque se enciende —cava la voz
En la noche como una colmena de turistas que buscan a traspiés
Lo invisible. El vértigo es posible, ahí donde nos alcanza
La lengua de la sangre con todos sus mares enredados de proclamas.
Y aunque no se puede vivir en el atardecer del ansia, gritos,
Caos, no hay otros pies que los recuerdos: esos que ocupan
La desmesura de lo humano, el fondo de las hipótesis,
O esa forma gutural de quitarle llave a las guitarras, —paradoja
Cierta que nos muestra la infatigable fantasía…
Por eso de vez en cuando me siento a jugar con la parábola
Del camello, y en realidad no hay nada extraño en ese abrevadero
De alfileres, salvo la fatiga o la pericia, salvo un candil
Sin kerosene, una noche con cadáveres y sin ventanas…
Salvo el planeta sin ojos, anclado en las pasas de las moscas.
Barataria, 30.V.2009

No hay comentarios: