domingo, 14 de junio de 2009

Trencaclosques- poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere Bessó

André Cruchaga

Trencaclosques
poema d'André Cruchaga traduït al català per Pere BessóEntre els peus i els ocells res no culmina, ni la por
A tanta porta penjada a la bijuteria dels carrers.
A estones hi ha rellotges pòstums en el viatge, midonades
Cames com pins, culleres sense callar miquetes,
Espills a boca de canó a l’algeps de les pissarres,
A voltes sacrificis els estenuts dels quals encauen
El memorable sargir la gramàtica a la gola.
El plom dels matins mai no fingeix treves, mai
No deixa de ser orgasme al palpebreig del firmament.
L’ànima no minva com el mar al seu món de sal:
Prodigi de la llum palpitant dels finestrals,
Llibre on el temps juga a l’equilibri de les gavines.
A la dansa de les frontisses, a les agulles de cap,
Al sorollet de la respiració, —perceptibles en la penombra.
Quins trenquen l’alba en la lucidesa de les planicies?
Quins beuen l’embolic de les ombres en la penombra?
Qui reprimeix la muralla dels jardins o la inclinació
Final del suau tacte dels violins?
En cada llàgrima congregada hi ha dies, vesprades, nits,
Presència d’un joc sense colors, àvids anys a la pell.
Fins quan el granit en la seua pietat silenciosa?
—Somiqueig acumulat a les quartilles del fred.
L’amuntegament de les estrelles sembla innocent: però ací,
La seua probable porcellana no deixa ser una elegia interrompuda,
En les bombolles del sabó, als corredors de l’escuma.
Cap al dia hi ha necessitat d’eixir amb armadura:
I paset a passet caminar junt a les violes i els abrulls.
No se sap què continua enllà dels ulls, i aqueixa
quotidiana naturalitat dels veïns, i aqueixa llum que de seguida
Esvaneix cada moment per a convertir-se en postrera.
Tot passa entre una branca d’ombres: ombres de llum,
O senzillment ombres en el berenar de la crispació
Humana. Tot resta tanmateix, al somni, encara que
Aquest no desvetle del tot l’estrany paraigües
De la intempèrie, el llenguatge imprevisible del vent.
Temptejar es torna un arriscat periple per al patíbul.
I, tanmateix, en cada nit perdem hores. I, tanmateix,
A cada hora la nit assassina vestidures i innocència.
Entre ser i no ser el llenguatge incert de l’home: el dol
De la flama, el plany rebentat de la pluja…
A l’esquena la solapa del nostre segle, velles cendres
En un joc de paroxisme, tenalles d’enrunes, el paisatge
De la sort que no dóna bons caps de setmana,
Esgotats espills sense àngels, bigots fets fonells,
Per a no desfer-se al vinagre de l’horitzó.
Als carrers sempre igual: inconscients identitats
Del vernís, lluernes rajant als porus,
Llandes sordes de coca-cola com els convents. Passem
Del misteri al lucre, esquerps aprenents dels ocells,
Passem i els grisos ens furten tot migdia…
Baratària, 05.VI.2009
RompecabezasEntre los pies y los pájaros nada culmina, ni el miedo
A tanta puerta colgada en la bisutería de las calles.
A ratos hay relojes póstumos en el viaje, almidonadas
Piernas como pinos, cucharas sin callar migajas,
Espejos a quemarropa en el yeso de las pizarras,
A veces sacrificios cuyos estornudos agazapan
El memorable zurcir la gramática en la garganta.
El plomo de las mañanas jamás finge treguas, jamás
Deja de ser orgasmo en el parpadear del firmamento.
El alma no mengua como el mar en su mundo de sal:
Prodigio de la luz palpitante de los ventanales,
Libro donde el tiempo juega al equilibrio de las gaviotas.
A la danza de los goznes, a los alfileres, al pequeño
Ruido de la respiración, —perceptibles en la penumbra.
¿Quiénes amanecen en la lucidez de las planicies?
¿Quiénes beben el bulto de las sombras en la penumbra?
¿Quién reprime la muralla de los jardines o la inclinación
Final del suave tacto de los violines?
En cada lágrima congregada hay días, tardes, noches,
Presencia de un juego sin colores, ávidos años en la piel.
¿Hasta cuándo el granito en su piedad silenciosa?
—Entresueño acumulado en las cuartillas del frío.
El agolpamiento de las estrellas parece inocente: pero aquí,
Su probable porcelana no deja ser una elegía interrumpida,
En las burbujas del jabón, en los pasillos de la espuma.
Hacia el día hay necesidad de salir con armadura:
Y en sigilo caminar junto a los alelíes y los abrojos.
Uno no sabe qué continúa más allá de los ojos, y esa
Cotidiana naturalidad de los vecinos, y esa luz que en seguida
Desvanece cada momento para convertirse en postrera.
Todo pasa entre una rama de sombras: sombras de luz,
O simplemente sombras en la merienda de la crispación
Humana. Todo queda, sin embargo, en el sueño, aunque
Éste no desvele por completo el extraño paraguas
De la intemperie, el lenguaje imprevisible del viento.
Tantear se vuelve un arriesgado periplo para el patíbulo.
Y sin embargo en cada noche perdemos horas. Y sin embargo
En cada hora la noche asesina vestiduras e inocencia.
Entre ser y no ser el lenguaje incierto del hombre: el duelo
De la llama, el quejido reventado de la lluvia…
A la espalda la solapa de nuestro siglo, viejas cenizas
En un juego de paroxismo, tenazas de escombros, el paisaje
De la suerte que no da buenos fines de semana,
Agotados espejos sin ángeles, bigotes hechos témpanos,
Para no deshacerse en el vinagre del horizonte.
En las calles siempre lo mismo: inconscientes identidades
Del barniz, luciérnagas chorreando en los poros,
Latas sordas de coca-cola como los conventos. Pasamos
Del misterio al lucro, huraños aprendices de los pájaros,
Pasamos y los grises nos roban todo mediodía…
Barataria, 05.VI.2009

No hay comentarios: